English

حسینعلی راشد

عالم دینی و خطیب

زادروز: 2 تیر 1284

زادگاه: تربت حیدریه

وفات: 7 ابان 1359

محل دفن:  تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 27 دی 1379ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد