English

عبدالودود اظهر دهلوی

استاد زبان و ادبیات فارسی

زادروز: 11 اسفند 1314

زادگاه: دهلی

وفات: 9 مهر 1395

محل دفن:  دهلی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 24 خرداد 1394 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد