English

عبدالرحمان شرفکندی

هژار شاعر، نویسنده ومترجم

زادروز: 25 فروردین 1300

زادگاه: مهاباد

وفات: 22 شهریور 1379

محل دفن: کرج

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 22 شهریور 1379ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد