English

محمد بهمن‌بیگی

بنیانگذار مدارس عشایر

زادروز: 26 بهمن 1298

زادگاه: فارس

وفات: 11 اردیبهشت 1389

محل دفن: قبرستان کشن شیراز

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 30 آبان 1384ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد