English

مهدی آذریزدی

داستا‌ن‌نویس و ادیب

زادروز: 27 اسفند 1300

زادگاه: یزد

وفات: 18 تیر 1388

محل دفن: یزد

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در 29 بهمن 1385ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد